Doel SDG 1

via de inkoopvraag positief bijdragen aan het uitbannen van armoede in de wereld

Dit doel gaat over het beëindigen van armoede voor iedereen in 2030. Niemand mag nog in extreme armoede leven < 1,9 dollar/dag.

 

 Waarom is het relevant?

Mondiaal

55% van de wereldbevolking heeft geen sociaal vangnet. En 10% van de wereldbevolking (736 miljoen) met name in sub Sahara van Afrika leeft in extreme armoede (2015). Rampen treffen vooral armelanden.

Lokaal

In Zeeland leven 11.000 huishoudens in armoede. Het aantal Zeeuwse huishoudens dat onder de armoedegrens leeft is in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Terneuzen het grootst.

 

 Relevantie inkoop

Productieketens

Productieketens zijn steeds complexer. Hierdoor kan het voorkomen dat je onbedoeld bijdraagt aan uitbuiting van werknemers door een schakel in de productieketen. De productieketen kan heel complex zijn door de veelheid aan onderdelen die in verschillende landen gemaakt worden en geassembleerd (denk aan elektronica, kleding, interieur onderdelen).

Leefomstandigheden onderaannemers

Door de slechte leefomstandigheden van onderaannemers kun je onbewust negatief bijdragen aan SDG1

Hoe kan ik positief bijdragen?

  • Vraag aan de leverancier of hij inzicht kan geven over de productieketen en wat zij kunt betekenen om armoede in de keten tegen kan gaan.
  • Informeer leveranciers over de risico’s van landen en fabrieken waar de producten of onderdelen vandaan komen. De volgende stap voor een leverancier is om te controleren of dit fabrieken zijn die bekend staan vanwege het niet zo nauw nemen van de mensenrechten en zich niet houden aan de minimum beloning.
  • Om kansen van de armen in de wereld te vergroten kun je bewust kiezen voor aanbieders die producten leveren afkomstig van micro & kleine bedrijven in arme landen.
  • Vraag lokale preventiemedewerkers hoe de medewerkers van leveranciers kunnen bijdragen aan bestaande programma’s om armoede te bestrijden in hun omgeving door deze een steuntje in de rug te geven. Met vrijwilligers uren of donaties.
  • Creëer ontmoetingen en vraag aannemers en leveranciers of zij voor de opdracht kleine baantjes aan mensen uit de lokale omgeving kunnen creëren.
  • Stimuleer ondernemers in wat ze al goed doen en verleid ze om mee te bewegen.

Partners

Waar kan ik meer informatie vinden?

SOMO onderzoek naar ketens

MVO Risico checker

Microkrediet bedrijven  HIVOS

Wereldwinkel

 

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Inzicht

Risico’s en kansen

Prioriteren

Hoogste impact

Ambitie

Niveau selecteren

Indicator

Meetbaar maken

Impact

Zichtbaar maken