{projectnaam}

{Korte omschrijving van het doel project}

{Scope van het project}

{Planning: start datum- realisatie datum}

{Projectleider: Naam, email, mobiel}

{Budget: euro}

{Contactvorm: indien bekend}

 

 Lokale omgeving

Een project heeft een (in)directe impact op de lokale omgeving tijdens de bouw of gebruik.

Voor elke SDG analyseer je de kansen en risico’s voor de locatie. Bijvoorbeeld:

  • Risico’s op water overlast
  • Kansen voor het opwekken van hernieuwbare energie
  • Kansen voor lokaal hergebruik

De tool gebruikt  geokaarten (overheden) en datakaarten. Ga naar SDG relevantie locatie voor detail informatie. Via onderstaande knop kun je een via een quickscan een eerste beeld krijgen van de leefkwaliteit (Atlas Leefomgeving).

 Risico’s in de keten

Voor een project zijn vaak materialen nodig die  ergens in de keten negatieve impact kan zijn op mensenrechten. MVO Nederland heeft een wereldkaart waar risico’s zichtbaar zijn. Om de risico’s te verkennen doe de check:

  • Vul de inkoopcategorie in
  • Optioneel: vul het land in als je weet waar de producten gemaakt worden
  • Optioneel: maak een account aan om al je documeten te bewaren.

Deze database is gebaseerd op openbare bronnen. Via de rechter knop kun je een via een quickscan een eerste beeld krijgen wat de risico’s kunnen zijn.

Impact van materialen

Afhankelijk van het soort inkoop zijn er fysieke producten, grondstoffen en materialen nodig. Deze keuze heeft een grote invloed op de impact zowel mondiaal als lokaal.

De materiaal impact tabel wordt voor elke inkoop geactualiseerd en in de tijd compleet gemaakt. De LCA impact getallen komen uit openbare studies. De waarde in de tabel is dus een best guess die bijgesteld wordt door de ervaringen van elke inkoop met het kompas.

Lokale initatieven

Door de grote hoeveelheid aan initiatieven en het enthousiasme uit de maatschappij te verbinden met de ambitie van een project zijn er volop kansen te benutten.

Een plek waar sociale initiatieven te vinden zijn, is op het  MAEX platform. Hier vind je burgerinitiatieven per gemeente. SDG Nederland heeft ook een community met alle organisaties die actief aan de slag zijn.  

SDG ambitie dialoog

Samenwerken voor de doelen is belangrijk om te kunnen versnellen. Door met je project bij te dragen aan de duurzame doelen van jouw organisatie en externe partijen kun je krachten bundelen.

In de tabel vind je per SDG relevante beleidsdoelen van het rijk en andere overheden. Je kunt je ook laten inspireren door de ambitie niveau’s van Provincie Zeeland.

Het SDG inkoop kompas heeft templates voor (digitale) SDG dialogen via Miro om te brainstormen over de risico’s en kansen voor je project. Nodig je team uit om samen de ambitie te bespreken en vergeet ook niet externe partijen aan te laten sluiten.

SDG Impact dialoog

In de ambitie dialoog heb je in 1 uur samen met je team de SDG geselecteerd waarop je impact wil maken. In de 2de dialoog ga je de impact meetbaar maken. 

In de tabel vind je voorbeelden van andere gebruikers van het kompas.

Het SDG inkoop kompas heeft templates voor (digitale) SDG dialogen via Miro om te brainstormen over de risico’s en kansen voor je project. Nodig je team uit om samen de impact die je wil maken concreet te maken en vergeet ook niet externe partijen aan te laten sluiten.

SDG uitvraag strategie

Op basis van de workshops kun je de inkoopstrategie voor je project gaan vastleggen.

Hiervoor heeft het kompas een standaard template ontwikkeld. Deze kun je aanpassen waar nodig bijvoorbeeld met jullie logo.

Deze inkoopstrategie laat je door iedereen akkorderen en de acties neem je op in je project planning om te borgen dat je ook impact maakt.

Je kunt ook gebruik maken van een formulier om de aanbieders standaard te vragen welke impact zij maken. Hiermee creeer je bewustwording en wordt de kennis over hoe we kunnen bijdragen aan de doelen steeds concreter.

Maak je project zichtbaar

Om je project zichtbaar te maken en de impact te delen kun je onderstaande formulier in vullen en sturen naar mail@mviplatform.nl