SDG4

SDG4

 Doel SDG 4 via de inkoopvraag bijdragen aan kennis over de SDG in de keten en omgeving Dit doel gaat over het zekerstellen van gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. meer info  Waarom is het relevant?...