SDG9

SDG9

 Doel SDG 9 Via de inkoopvraag bevorderen van een CO2 arme industrie, innovatie en infrastructuur Dit doel werkt aan de bouw van een veerkrachtige infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleert innovatie.  meer info  Waarom is het relevant? Bij...