SDG5

SDG5

 Doel SDG 5 Via de inkoopvraag gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen bevorderen  Dit doel gaat over het bereiken van gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. meer info  Waarom is het relevant? In de Universele Verklaring voor de...