SDG14

SDG14

 Doel SDG 14 Via de inkoopvraag het leven in water beschermen Doel is  het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen. meer info  Waarom is het relevant? Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de...