SDG12

SDG12

 Doel SDG 12 Via de inkoopvraag kringlopen stimuleren Doel is om duurzame consumptie- en productiepatronen te verzekeren. meer info  Waarom is het relevant? Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Onze productie moet schoner: het...