SDG10

SDG10

 Doel SDG 10 Via de inkoopvraag bijdragen aan gelijke kansen Doel is om ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen. meer info  Waarom is het relevant? Inkomensongelijkheid tussen landen is de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is alleen...