SDG15

SDG15

 Doel SDG 15 Via de inkoopvraag het leven op land beschermen Doel is bescherming, herstel en bevorderen van het duurzaam gebruik van ecosystemen, duurzaam bosbeheer, bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie en het terug draaien van het verlies aan...
SDG14

SDG14

 Doel SDG 14 Via de inkoopvraag het leven in water beschermen Doel is  het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen. meer info  Waarom is het relevant? Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de...
SDG13

SDG13

 Doel SDG 13 Via de inkoopvraag bijdragen aan klimaatadaptie Doel is om actie te nemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. meer info  Waarom is het relevant? Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde...
SDG12

SDG12

 Doel SDG 12 Via de inkoopvraag kringlopen stimuleren Doel is om duurzame consumptie- en productiepatronen te verzekeren. meer info  Waarom is het relevant? Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Onze productie moet schoner: het...
SDG11

SDG11

 Doel SDG 11 Via de inkoopvraag bijdragen aan duurzame steden en dorpen Doel is om steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. meer info  Waarom is het relevant? De helft van de wereldbevolking, zo’n 3,5 miljard mensen,...